Menú principal

Bibliografía Musical Española (BIME)Imprimir esta página

JORNADES MUSICALS CAPVUITADA DE PÀSQUA (2ª. 1995. Sa Pobla, etc.)
II Jornades Musicals Capvuitada de Pasqua: Sa Pobla... II Simposium sobre els orgues històrics de Mallorca: Inca, 1995. II Trobada de documentalistes musicals: Llucmajor, 1991.
Son Bielí, Buger; [Palma de Mallorca]: Fundació ACA; Centre de Recerca i Documentació Històrico-Musical de Mallorca, [1996]. 249 p.: il.; 21 cm. Congreso celebrado en Sa Pobla, Inca y Lluchmajor, 1995.

Contiene:
MULET I BARCELÓ, Antoni Els organers de la familia Bosch, pp. 19-36
MULET I BARCELÓ, Antoni y REYNÉS I FLORIT, Arnau Els orgues d'Inca, pp. 37-52
FIOL I TORNILA, Pere La música de Sor Clara Andreu. L'orgue del monestir, pp. 53-62
MULET I BARCELÓ, Antoni Llista cronológica de mestres orgueners que han treballat a Mallorca fins a 1935, pp. 63-74
JUAN MESTRE, R. Los órganos de Lluc, pp. 75-95
CARBONELL CASTELL, Xavier Els orgues portatius a l'iconografia musical de Mallorca, pp. 97-105
MULET I RAMIS, Bartomeu Fundació y dotació del benefici de l'orgue parroquial que feu la universitat i vila de Sineu dia 11 de maig de l'any del Senyor 1602, pp. 107-115
SALOM I MAS, S. La custòdia dels orgues històrics, pp. 121-123
PONS I BONET, M. L'Ajuntament i la parroquia de Santanyí compren l'orgue de Sant Domingo, obra de Jordi Bosch, pp. 125-126
MULET I BARCELÓ, Antoni Aproximació a l'estudi dels Caymaris, orgueners, pp. 221-247
Música tradicional - Folklore - Órganos históricos - Organología - Documentación musical - Congresos - Islas Baleares
1996 - Congreso
© 2012 Centro de Documentación de Música y Danza | Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música | Secretaría de Estado de Cultura

Acciones de Documento